PRIVACYVERKLARING JUNIOR ACADEMY B.V.

Wanneer je op onze website actief bent of contact met ons opneemt deel je soms persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij van je verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Junior Academy B.V., de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Junior Academy B.V., gevestigd aan de Wisselweg 33 (1312 CB) te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar [email protected].  

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Voor het uitvoeren van de overeenkomst hebben wij persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar nodig. Als je van mening bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via [email protected] en dan verwijderen wij deze informatie. Verzameling van gegevens van personen jonger dan 16 jaar gebeurt altijd met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?

1.      
Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

Wij helpen graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor ons hebt. Je kunt ons bellen, 
e-mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat we je gegevens krijgen via derden in verband met onze dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weten we wie je bent en kunnen we ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor ons hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

2.      Om een demo account aan te maken.

Voordat je je inschrijft kun je je aanmelden voor een demo account. Hiervoor slaan we de volgende gegevens van je op:

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

 

3.      Om een profiel voor je aan te maken zodat je toegang krijgt tot het platform.

Als je bij ons een abonnement afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en toegang krijgen tot het platform. Wij slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

4.      Om rapporten met resultaten op te kunnen maken.

Wanneer uw kind op het Madrasy platform aan het oefenen is, slaan wij de volgende gegevens op:

De oefenresultaten zijn realtime te volgen en worden drie maanden bewaard.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

5.      Om je te kunnen factureren & incasseren.

Het door jou afgenomen abonnement moeten natuurlijk ook betaald worden. In verband met facturatie & incasso slaan we de volgende gegevens van je op:

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

 

6.      Om je onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen.

Als je bij ons digitale producten hebt besteld, of je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief slaan wij de volgende gegevens op:

Wettelijke grondslag: toestemming.

7.    Om sollicitanten bij het platform aan te nemen.

De volgende gegevens van sollicitanten worden verwerkt:

Deze gegevens worden enkel ten behoeve van de sollicitatieprocedure verzameld en verwerkt en worden nooit met derde partijen gedeeld.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

8.      Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.

Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen we je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om je in ons administratiesysteem te verwerken:

Wettelijke grondslag: toestemming.

Tot slot kan Junior Academy B.V. persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Doorgifte aan partners

Wij werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.

Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechteinstein, Noorwegen en IJsland). Jouw gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben.

Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken en van deze partijen is geëist dat zij EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd zijn. De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.


Doorgifte aan derden

In principe delen of verkopen wij jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten Junior Academy B.V., behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat wij verplicht worden om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens

Junior Academy B.V. heeft voor zover dat van haar verlangd mag worden passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die jouw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijderen wij 1 jaar na einde van het abonnement.

E-mail:
E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. De gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt op ieder gewenst moment jouw gegevens zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Junior Academy B.V..

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Als je ervoor kiest om jouw persoonsgegevens te verwijderen kun je geen gebruik meer maken van de website en het platform. Dit omdat de verwerking van jouw persoonsgegevens essentieel is voor het juist functioneren van de website en het platform.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vragen wij je deze ook mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Junior Academy B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vragen wij je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Junior Academy B.V. verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Junior Academy B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Junior Academy B.V. om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Junior Academy B.V. ga je akkoord met deze wijzigingen.


Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, [email protected]. 

Junior Academy B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78509130.
VERSIE: JANUARI 2021